Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou

Platný od 1. 11. 2022. Dle vyhlášky MZČR č. 467 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl, hrazena ze zdravotního pojištění.
Na všechna tato vyšetření a posudky se, prosíme, objednávejte s dostatečným, minimálně 2týdenním předstihem.

Posudky zdravotní způsobilosti

K výkonu povolání (prohlídky do zaměstnání, vyhl. 50/78sb. - elektrozařízení, svářečský průkaz, taxi, noční směny, atp.)

800 Kč

K řízení motorových vozidel - řidičský průkaz

800 Kč

Prodloužení ŘP, rozšíření ŘP

600 Kč

K držení zbrojního průkazu

1000 Kč

Pro vůdce plavidla, plavební průkaz

800 Kč

Potravinářský průkaz, jiný zdravotní průkaz

800 Kč

Pro sportovní činnost, vyžadující EKG

800 Kč

Pro zájmovou činnost a práce s dětmi - tábory

200 Kč

Ke studiu (VŠ, SŠ, atp.)

200 Kč

Jiná vyšetření

Vyšetření před cestou do zahraničí

400 Kč

Vyšetření před rekondičním pobytem

400 Kč

Lékařská zpráva pro vlastní účely

400 Kč

Vypracování zprávy pro komerční pojišťovny - posudky o bolestném, úrazy, trvalé následky, výpisy z dokumentace

800 Kč

Předoperační vyšetření - kosmetika, interrupce

1500 Kč

Cílené vyšetření nepojištěnce

1500 Kč

Distanční konzultace nepojištěnce

250 Kč

Injekce a očkování
Ceny vakcín se mohou měnit v závislosti na aktuálních cenách dodavatele.

Aplikace očkování nehrazeného ze zdravotního pojištění

300 Kč

Aplikace i.m. injekce / obstřik s.c., i.a. dle typu

50 Kč

Chřipka (Vaxigrip Tetra)

600 Kč

Chřipka (Influvac Tetra)

600 Kč

Chřipka (Efluelda) - doplatek pro pacienty s chronickým onemocněním ve věku 60 - 65 let

400 Kč

Chřipka (Efluelda) - plná cena pro zdravé pacienty ve věku 60 - 65 let

1300 Kč

Klíšťová encefalitida (FSME-IMMUN)

1300 Kč

Pneumokokové nákazy (Prevenar 13)

1800 Kč

Černý kašel/záškrt/tetanus (Adacel)

1000 Kč

Žloutenka typu A + B (Twinrix)

2000 Kč

Žloutenka typu A (Avaxim, Havrix, Vaqta)

1700 Kč

Žloutenka typu B (Engerix)

1100 Kč

Břišní tyfus (TyphimVI)

1300 Kč

Meningokokok A, C, W135, Y (Nimenrix, Menveo)

1500 Kč

Meningokokok B (Trumenba, Bexsero)

2200 Kč

Vzteklina (Verorab)

1100 Kč

Plané neštovice (Varilrix)

1700 Kč

Diagnostika

Test na skryté krvácení ve stolici nehrazený z prostředků zdravotního pojištění

420 Kč

EKG včetně interpretace

200 Kč

Streptest (test pro rychlou diagnostiku streptokokových infekcí)

200 Kč

CRP

150 Kč

Kombinovaný antigenní test COVID-19/chřipka

20 Kč

Administrativa

Výpis ze zdravotní dokumentace pro účely zdravotní péče

400 Kč

Kopie zdravotní dokumentace, á 1 kopie

30 Kč

Vystavení duplikátu PN a jiné administrativní úkony

100 Kč

Příplatek za vyhotovení do 24 hodin

1000 Kč

Příplatek za vyhotovení do 48 hodin

500 Kč

COVID-19

Lékařské potvrzení o prodělání COVID-19 pro účely cestování

100 Kč

Lékařské potvrzení o výsledku testu RT-PCR na průkaz COVID-19

100 Kč

Uznání očkování proti COVID-19 ze zahraničí

200 Kč